Documentaires

End Credits

Een informatief document van Marc Cosyns en Alexander Decommere

Goodbye Armand

een nieuwe documentaire als sluitstuk van het project
de kunst van het loslaten’ een tijdsbeeld 2008-2010 30 oktober 2010

Georgette goes home
Het is goed geweest
Niets is zo natuurlijk als sterven
Wilsverklaringen