DEPARTURES 2 juli – 4 oktober 2015

Departures is een zachtzinnige confrontatie met de dood in een van geweld en geschiedenis doordrongen gebouw.

Vanaf 3 juli verrast het Gravensteen met een ongewoon parcours over sterven, rouw en afscheid nemen van dierbaren
in heel intieme, dan wel catastrofale omstandigheden en hoe dat in woord, beeld en muziek artistiek wordt vormgegeven of in bevreemdende objecten uit het verleden tot uiting komt.

Enkele kunstenaars: Desiree Dolron, Dirk Brossé, Sarah Vanagt, Oscar Muños,Joke van Leeuwen en Griet Op de Beeck.

tentoonstelling

  /