EEN GOEDE DOOD

2002-2012: tien jaar ‘controversiële’ euthanasiewet?

Franky Bussche, Wim Distelmans

2012 - Imprint: VUBPRESS - ISBN: 9789054879909 - 368 pagina's

België beschikt als één van de weinige landen ter wereld over een euthanasiewet. Deze wet kwam tot stand na een grondig parlementair debat in 2002. Tien jaar later blijkt dat er geen wildgroei kwam van het aantal toepassingen van euthanasie. Een aantal mensen blijft zich echter verzetten tegen deze praktijk en weigert een uitbreiding van de wet. In dit boek analyseren de auteurs (onder redactie van Franky Bussche en Wim Distelmans) de evolutie van de toepassing van euthanasie sinds 2002 en bespreken ze de huidige praktijk en knelpunten. Ook richten ze hun blik op de toekomst.

Talrijke vragen krijgen een antwoord:
Wat is euthanasie?
Wat zijn de ethische aspecten van euthanasie?
Kan euthanasie bij psychisch lijden?
Wat betekent de toepassing van euthanasie voor de familie?
Hoe zit de euthanasiewet in elkaar?
Waar kan ik informatie krijgen over euthanasie en
de verschillende medische beslissingen bij het levenseinde?
Welke knelpunten zijn er bij de toepassing van
de euthanasiewet?
Welke wettelijke wijzigingen zijn er gewenst?
Waar kan ik terecht wanneer mijn vraag betreffende
het levenseinde niet wordt gehoord?
Waar kan ik als hulpverlener terecht voor ondersteuning
en opleiding betreffende de verschillende
medische beslissingen bij het levenseinde?

Het boek bevat bijdragen van:
Corinne Assenheimer, Johan Bilsen, Franky Bussche, Marc Cosyns, Peter Deconinck, Peter P. De Deyn, Petra de Jong, Luc Deliens, Jacinta De Roeck, Wim Distelmans, Mariola Farina, Léon Favyts, Freddy Mortier, Tinne Smets, Sylvie Tack, Lieve Thienpont, Julie Van Garsse en Etienne Vermeersch.

  /