Abortus: reflecties blijvend actueel!

5 december 2016    

‘Waarom we waakzaam moeten blijven voor internationale ontwikkelingen rond abortus’
‘Het blijft belangrijk om de abortusproblematiek blijvend op een correcte manier onder de aandacht te brengen’,

‘Een van de ernstige problemen van onze tijd is een wijdverbreide gevoelloze mentaliteit om nieuw leven te verwelkomen. Sommigen ervaren de tragedie van een abortus met oppervlakkig bewustzijn, alsof zij de extreme schade die zo’n handeling inhoudt niet begrijpen. Vele anderen geloven echter dat ze geen andere keuze hebben, hoewel zij het moment zelf als een nederlaag beschouwen. Ik ben mij goed bewust van de druk die hen tot deze beslissing heeft geleid. Ik weet dat het een existentiële en morele beproeving is en dat vrouwen in hun hart het litteken dragen van deze hartverscheurende en pijnlijke beslissing’, aldus paus Franciscus in zijn brief van 1 september in de aanloop naar het Heilig Jaar van
Barmhartigheid dat startte 8 december 2015 op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
Ik zou blij geweest zijn mocht de paus op mijn uitnodiging ingegaan zijn om te komen spreken over zijn abortusbeleid tijdens mijn specifieke bijvorming ‘Zorgverlening bij onbedoelde, ongeplande, of ongewenste zwangerschap en na miskraam of abortus’ voor laatstejaarsstudenten arts. Ik geef les in een Alma mater die vroeger neutraal moest zijn maar nu fier is op haar pluralisme.
Het GO! is niet blij dat de organisatie JIL RSV komt geven in een van haar scholen. Nochtans deden ze dit al vier jaar op neutrale wijze, aldus de directeur van de betreffende school in de krant De Morgen van 3 december. GO! staat voor Gemeenschapsonderwijs en is pluralistisch. JIL staat voor Jongeren Info Life, een organisatie die gelieerd is met Pro-Life en Pro Vita en die op de zwarte lijst staat van Sensoa, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid, partnerorganisatie van de Vlaamse overheid. RSV staat voor relationele en seksuele vorming, wat vroeger seksuele voorlichting werd genoemd. ‘Kwaliteitsvolle seksuele opvoeding op school’ is vermeld in de eindtermen, met onder meer de bepaling dat ‘de verstrekte informatie (…) juist en objectief (moet) zijn’.
Kwaliteitsvolle seksuele voorlichting
Onjuist is, zoals JIL pretendeert, dat een abortus altijd belangrijke lichamelijke, emotionele en psychische gevolgen heeft. Doorgedreven en herhaald wetenschappelijk onderzoek spreekt dit tegen. Objectief zijn inzake seksualiteit en relatievorming is een prijzenswaardig objectief, maar is steeds afhankelijk van maatschappelijke en culturele normen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits onderstreept het belang van kwaliteitsvolle seksuele voorlichting en verwacht dat ‘elke school kritisch kijkt met wie ze in zee gaat’. En een organisatie als JIL geen vrij spel laat, voeg ik daar aan toe.
Blijft het niet de belangrijkste opdracht van lesgevers om scholieren en studenten te laten reflecteren over informatie en praktijken om een eigen onderbouwde mening te vormen? Zoals het ook noodzakelijk is vakoverschrijdend en vakintegrerend te werken inzake seksuele en relationele vorming.
‘De vergeving van God kan niet ontzegd worden aan iemand die berouw heeft over iets wat onrechtvaardig is, vooral niet als die persoon met een eerlijk hart om het sacrament van verzoening vraagt. Mede om die reden had ik besloten, niettegenstaande andere bepalingen van excommunicatie, om aan alle priesters en dus niet alleen de bisschoppen, tijdens het Heilig Jaar de volmacht te geven om absolutie te schenken voor de zonde van abortus aan degenen die dit hebben laten plegen en die hier met berouwvol hart vergeving om vragen. Priesters hebben deze grote taak ten uitvoer gebracht met woorden van oprecht welkom in combinatie met een overweging die de ernst van de begane zonde uitlegt. Daarom heb ik deze bevoegdheid verlengd voor onbepaalde duur’, aldus de apostolische brief van 20 november bij het einde van het voornoemde Heilig Jaar.
Morrelen aan bestaande wetgeving
Ondertussen tracht men wereldwijd te morrelen aan bestaande abortuswetgeving en deze terug te schroeven, zoals in Polen en vele Amerikaanse staten, Ohio voorop met de
‘heartbeat’wet. Terwijl ik deze opiniebijdrage schrijf verschijnt de volgende tweet: @RealDonaldTrump: I am thrilled to nominate Dr. @RealBenCarson as our next Secretary of the US Dept. of Housing and Urban Development.
Ben Carson is 65 en groeide op in Detroit, in bittere armoede. Omdat hij een goede student was, kreeg hij een studiebeurs bij de befaamde Yale University. Met zijn diploma werd hij neurochirurg aan het prestigieuze Johns Hopkins ziekenhuis in Baltimore. Hij is tegen de verspilling van de overheid, de loodzware bureaucratie en de ‘cultuur van afhankelijkheid’ gecreëerd door de verzorgingsstaat en abortus vindt hij altijd onaanvaardbaar.
Het blijft belangrijk om de abortusproblematiek blijvend op een correcte manier onder de aandacht te brengen en waakzaam te blijven voor (inter)nationale ontwikkelingen die het autonome beslissingsrecht van vrouwen willen aantasten en wettelijke verwezenlijkingen willen terugschroeven.
Regulering van nepnieuws
Gelukkig is er ook positief nieuws. Dat de Poolse regering, na zwaar straatprotest van tienduizenden vrouwen, haar omstreden wetsontwerp om abortus te verbieden niet doorvoert, is een opsteker. Op 1 december heeft het lagerhuis in Frankrijk een wet goedgekeurd die het publiceren van misleidende anti-abortuswebsites tot misdrijf veroordeelt. Het gaat om sites die ‘opzettelijk misleidend zijn, intimideren en/of psychische of morele druk uitoefenen’ in het kader van ‘post-truth politics”. Volgens de minister van Familie, Kinderen en Vrouwenrechten, Laurence Rossignol, worden er door anti-abortusbewegingen websites gemaakt die lijken op overheidssites en zich voordoen als neutraal en objectief, maar ondertussen doelbewust propageren tegen abortus. Sinds 1993 is het in Frankrijk bij wet verboden om een vrouw te intimideren om haar te weerhouden van een abortus.
De strijd gaat nu online verder. In het nieuwe wetsvoorstel staat dat de sites die nepnieuws brengen over abortus een straf opgelegd moeten krijgen tot twee jaar gevangenis en een boete van dertigduizend euro. Als de wet wordt goedgekeurd door de senaat, zou dit het eerste geval zijn van overheidsregulering die nepnieuws op internet aanpakt. Nog belangrijkere en noodzakelijke wetgeving zou zijn dat abortus uit het strafrecht gehaald wordt en men het erkent als een normale medische handeling met de modaliteiten van de rechten van de patiënt. Pas dan kan men relationele en seksuele vorming in alle openheid en met pluralistische visie een plaats geven in opvoeding en onderwijs.

deze blog verscheen, aangepast in Artsenkrant 06-12-17 en in Knack 21-12-17
http://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-we-waakzaam-moeten-blijven-voor-internationale-ontwikkelingen-rond-abortus/article-opinion-792949.html
http://www.artsenkrant.com/actueel/abortusreflecties-blijvend-actueel/article-column-25503.html

0 REACTIES

LAAT HIER EEN REACTIE NA
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.