datums die MORE dan belangrijk kunnen zijn…

17 januari 2017    

17 januari 2017, een dinsdag zoals alle andere dinsdagen, een altijd dezelfde dag voor zovelen, een altijd speciale dag voor enkelen, een nu-dag met nog onbepaalde toekomst voor de kleine en grote wereld van enkelen, van zovelen…
Ik sta op met het ochtendnieuws dat vandaag de nieuwe voorzitter van het Europese parlement zal verkozen worden. Een ceremoniemeesterfunctie zegt een expert die het kan weten, maar toch, het zou belangrijk kunnen zijn voor enkele namen.
Wat later verneem ik dat de Chinese president himself spreekt in Davos, het mekka van (invloed)rijken, zonder Kaäba. De hoogstgelegen stad van Europa waar arts sir Arthur Canon Doyle het skiën zou geïntroduceerd hebben en Sherlock Holmes bijna liet sterven. Doyle’s laatste woorden waren gericht tot zijn vrouw: ‘You are wonderful’. Ik kan het weten want ik oreer ze iedere keer tijdens de voorstelling ‘Epilogen’ een project met oudere acteurs en actrices zoals Paula Semer, Charles Cornette, Doris Van Caneghem, Alice Toen en andere coryfeeën, rond ‘Verhalen voor het sterven gaan’ (1).
‘You are wonderful’ zouden ook de dagelijkse woorden zijn van Donald tot zijn Melania. Trump is niet aanwezig in Davos maar toch alomtegenwoordig als de olifant in de kamer, zegt Michaël Van Droogenbroeck in het VRTNieuws. Xi Jinping wil zich niet opsluiten in de donker kamer van het protectionisme en werpt zich op als de beschermer van de globalisering. Hij verdedigt het klimaatakkoord van Parijs, dat Trump verwerpt en pleit voor de vrije handel zonder moraal. Er heerst in Davos het gevoel dat het niet duidelijk is wie de leiding heeft en zal hebben over de wereld, zo ook in het Pand te Gent.
Na de succesvolle eerste editie organiseerde VRT Nieuws samen met de UGent er voor de tweede keer Het Vooruitzicht. Een conferentie waarop maar liefst 38 VRT-experten hun kennis en hun vooruitzichten voor 2017 deelden met het brede publiek. Volledig uitverkocht, een ganse zaterdag, 21 januari. Elke spreker had een goed doel gekozen in het kader van Music for Life. Wie een ticket kocht voor Het Vooruitzicht, steunde meer dan 30 goede doelen van Music for Life.
Michaël Van Droogenbroeck en Steven Rombaut kozen voor de vzw Recht op Waardig Sterven, omdat vroegtijdig reflecteren over en plannen maken voor een waardig en zorgzaam sterven meer dan belangrijk en noodzakelijk zijn. In hun uiteenzetting hadden ze het over spaargeld en de noodzaak ook daarover te reflecteren, de verschillende ander mogelijkheden te onderzoeken en de repercussies in te schatten van een veranderende wereld. De Engelse premier May kwam er ook ter sprake. Zij had zich op 17 januari vastberaden tot de wereld gericht en de nationale identiteit van haar verenigd koninkrijk in een harde brexitpicture geplaatst.
Diezelfde 17 januari sloot Utopia-Leuven de deuren met een laatste rondleiding in het M-museum en het afscheid van Thomas More, Desiderius Erasmus, Pieter Gillis en de tijd van de bijbelse humanisten. Diezelfde avond leidde Heleen De Bruyne (Klara) in een overvolle Campozaal te Gent mijn boekje in: MORE eutopia later’ (2). De drie humanisten komen er 500 jaar later tot leven en worden geïnterviewd in Villa Voortman door journalisten die aardig lijken op vooruitzichtige experten. Patrick Lateur, de dichter-vertaler van de Ilias en de Odyssee (3) en Anne -Laure Van Bruaene, historica en hoofddocent cultuurgeschiedenis met een recente publicatie over die 16de eeuw, brachten er hun commentaar. Hun reflecties werden doorspekt met optredens van de Voortmannen en -vrouwen van Villa Voortman, een laagdrempelig ontmoetingshuis in Gent, dat zich richt tot kwetsbare mensen die om tal van redenen de aansluiting met de reguliere hulpverlening missen.
Volgens sommigen was het debat te vergelijken met het world debate op het World Economic Forum in Davos. Mochten More, Erasmus en Gillis nu leven, ze zouden zeker hun plaats opeisen in Zwitserland, toen al bekend om zijn uitstekend drukwerk dat Erasmus tot dé Europees burger van 1517 hielp aanwijzen. En More? Als kanselier in aantocht wist hij maar al te goed dat geen handel meer drijven met Europa, zoals zijn koning Henry VIII uitvaardigde tot mislukking gedoemd was …
17 januari 2017, een dinsdag zoals alle andere dinsdagen, een altijd dezelfde dag voor zovelen, een altijd speciale dag voor enkelen, een nu-dag met onbepaalde toekomst voor de kleine en grote wereld van enkelen, van zovelen…. In het tweede deel van het boekje MORE zoekt men uit hoe utopia een eutopia kan worden anno 2017 of later.

(1) Volgende voorstelling Epilogen in Zottegem, 22 februari: http://www.cczoetegem.be/node/281
(2) MORE eutopia later – Uitgeverij Vrijdag. De opbrengst gaat integraal naar Villa Voortman
(3) In februari en maart 2017 loopt in vijf Vlaamse en Nederlandse theaters Odysseus in een regie van
Michael De Cock (KVS), een integrale opvoering van Patrick Lateurs vertaling van de Odyssee.

Deze blog verscheenals opiniebijdrage op www.mediquality.net met de volgende titel en inleiding:
Dr Marc Cosyns wekt drie 16de-eeuwse humanisten tot leven
GENT 23/01 – Op 17 januari werd in een overvolle CAMPOzaal in Gent het nieuwe boek van dr. Marc Cosyns ‘MORE eutopia later’ feestelijk ingeleid. Hieronder vertelt hij waarom dit een bijzondere dag was.
(Redactie: Sabine Verschelde)

  /  

0 REACTIES

LAAT HIER EEN REACTIE NA
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.